Windturbines

Streep door zoeklocaties voor windturbines

Demonstranten, met name bewoners uit Berkhout en Bobeldijk, die massaal op de politieke beraadslagingen over windturbines waren afgekomen met spandoeken, is geen alledaags gezicht in de statige politieke arena in Haarlem.  

Als het echter gaat om windturbines die de ’achtertuin’ van burgers dreigen te ontsieren, blijken diezelfde burgers de weg naar het provinciehuis wel degelijk te kunnen vinden.

Dat juist hun zoeklocatie kan worden doorgestreept – net als een locatie in de polder Wieringerwaard – zorgde voor een goede stemming in het provinciehuis.

In verzet.

In de laatste reguliere vergadering van PS voor de verkiezingen grepen voor- en tegenstanders de gelegenheid aan om de eerdere discussie over windturbines nog eens dunnetjes over te doen. Zo stelde PVV-voorman Dannij van der Sluijs dat 68 procent van de kiezers tegen windmolens zijn. ’Omdat ze onrendabel zijn en bovenal foeilelijk.’ Hij riep alle burgers, in gebieden waar windmolens dreigen te komen, op in verzet te komen.

Hij kreeg vooral bijval van Statenlid Hero Brinkman die vond dat de provincie zich heeft laten chanteren door het Rijk door in te stemmen met 685,5 MegaWatt. ’Dit is het failliet van de provincie. Je kunt ook tegen Den Haag zeggen: zoek het uit!’ En ook de ouderenpartijen maakten duidelijk tegen windenergie op land te zijn.

Volgens gedeputeerde Jaap Bond heeft de provincie zich juist verzet tegen het Rijk en heeft de coalitie het voor elkaar gekregen dat Noord-Holland niet 1100 MegaWatt opgelegd gekregen heeft. ,,Dat scheelt toch zo’n 130 windmolens’’, zei hij.

Voor GroenLinks gaat het allemaal niet ver genoeg. Statenlid Titia van Leeuwen zou graag zien dat er vooral wordt gekeken naar gebieden waar veel draagvlak is voor windmolens, ook al voldoen die dan niet aan de nieuwe afstandsnorm. Zij voorspelde dat de doelen voor 2020 niet gehaald worden.

Afgezien van de nieuwe afstandsnorm is de belangrijkste wijziging in het windmolenbeleid dat ook de locatie Haarlemmermeer Zuid nogmaals onderzocht wordt.

Gemeente Belangen Koggenland feliciteerd de aktiegroep uit Berkhout met het resultaat. Hoofdzakelijk door hun aktieve protest, is deze dreiging weg. reden: zonder draagvlak geen turbines.

FacebookTwitter